JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgöranden från Patent- och marknadsöverdomstolen

På denna sida publiceras i princip alla Patent- och marknadsöverdomstolens avgöranden från och med den 1 september 2016. Till varje avgörande bifogas i regel även underinstansens avgörande. För tillgång till samtliga avgöranden i målet hänvisas till Svea hovrätts arkiv.

Beställa kopior av domar och beslut

På denna sida publiceras även beslut att inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen, meddelade förhandsavgöranden samt yttranden från Europeiska kommissionen i Patent- och marknadsöverdomstolens mål. 

Patent- och marknadsöverdomstolens beslut att inte meddela prövningstillstånd publiceras inte och inte heller vissa andra beslut, t.ex. beslut om avskrivning av ett mål efter återkallelse.

De avgöranden som anses ha en särskild betydelse som vägledning vid bedömningen av likartade frågor i framtiden läggs in i Patent- och marknadsöverdomstolens samling av vägledande avgöranden på Sveriges Domstolars hemsida.

Läs mer om Patent- och marknadsöverdomstolens vägledande avgöranden

För att läsa dokument i pdf-format måste du ha Acrobat Reader installerad på din dator.

Hämta Acrobat Reader

I undantagsfall kan ett dokument ha korrigerats efter publiceringen. En sådan korrigering framgår inte på denna sida.

Prenumerera på avgöranden

Med vår RSS-tjänst kan du prenumerera på avgöranden från Patent- och marknadsöverdomstolen.
Senast ändrad: 2017-01-16

Domar och beslut från Marknadsdomstolen och Patentbesvärsrätten

Avgöranden från tidigare Patentbesvärsrätten och Marknadsdomstolen