JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Svea hovrätt

Patent- och marknadsöverdomstolen

Postadress: Box 2290, 103 17 Stockholm
Tel: 08 - 561 670 00

Öppettider

Växeln:

Kl. 8.00-16.30

Expeditionstid:

Kl. 8.00-16.30

Besöksadress:

Birger Jarls torg 16
Riddarholmen, Stockholm

Patent- och marknadsöverdomstolen

Lagbok och klubba

Patent- och marknadsöverdomstolen handlägger samtliga mål och ärenden som överklagats från Patent- och marknadsdomstolen. I patent- och marknadsdomstolarna handläggs i princip alla landets mål och ärenden inom rättsområdena immaterialrätt, marknadsföringsrätt och konkurrensrätt.

Patent- och marknadsöverdomstolen är inrättad som en särskild domstol i Svea hovrätt, avdelning 2, och Patent- och marknadsdomstolen är en särskild domstol i Stockholms tingsrätt.